Cennik

Wypełnienie światło utwardzalne ………………………………………………............................. 150-200 zł

Wypełnienie w zębie mlecznym ( glass-jonomerowe ) ……………………................ 70 zł

Odbudowa zęba …………………………………………………………………............................................. 200-250 zł

Pin okołomiazgowy do odbudowy zęba …………………………………………….................... 20 zł

Wkład koronowo-korzeniowy do odbudowy zęba ( standardowy ) …………… 100 zł

Usunięcie złogów nazębnych ( scaling ) ………………………………………........................... 150-170 zł

Lakowanie jednego zęba ……………………………………………………………............................….. 50 zł

Lakierowanie ( fluoryzacja kontaktowa ) ………………………………................…………….. 100 zł

Lapisowanie ( impregnacja azotanem srebra ) ………………........…………………………. 20 zł

Opatrunek …………………………………………………………………........................................……………. 50 zł

Znieczulenie ………………………………………………………….......................................…………………. 30 zł

 


Leczenie endodontyczne - wizyta – dewitalizacja ( zatrucie ) …………………..................... 120 zł

Leczenie endodontyczne zębów siecznych i kłów ………………………….............................……. 300-350 zł

Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych ……………………………...........…................ 400-450 zł

Leczenie endodontyczne zębów trzonowych …………………................……………….................…. 500-550 zł

Do leczenia endodontycznego należy dodać koszt wypełnienia światłoutwardz. ... 150-200 zł

Usunięcie zęba stałego …………………………………….........................................………………….................. 150-250 zł

Usunięcie zęba mlecznego ………………………..............................…………………...................……………… 50-150 zł

Nacięcie ropnia ………………………………………………....................................………………………...................... 100 zł

 


Korona ceramiczna na metalu – tradycyjna ………………………….........………………...................... 600 zł

Korona ceramiczna na metalu – „butt margin” …………………………......…………......................... 650 zł

Korona ceramiczna na cerkonie ……………………………………………....................…….....................…... 1200 zł

Wkład koronowo-korzeniowy lany ………………………………………................………….....................… 200 zł

Most kompozytowy na włóknie szklanym ( wykonany na jednej wizycie )................... 750 zł

Proteza akrylanowi ……………………………………………………………...................................……...............…. 650 zł

Proteza szkieletowa ……………………………………....................................…...………………...............……….. 1500 zł

Proteza acetalowa ………………………………………………………….....................................…...............………. 1500 zł

Nakładka relaksacyjna miękka ………….........................…………………………………..............…………... 250 zł

Odbudowa części koronowej zęba na wkładzie z włókna szklanego pod koronę ... 100 zł

 
 
 
 
 
(c)2017, All Rights Reserved WINTER